Štítek: Sutton Selects

DasMarketplace, Traveler, TRM Group

DasMarketplace je nástroj, kde budú ponúkané exklúzivné produkty a finančne zvýhodnené služby, kde sa bude používať platobná sieť DasCoina, kde si DasCoin vytvára svoj vlastný trh, čo následne vyvolá dopyt a zvýšenie ceny DasCoina (DASC). Bude tu zahrnutá distribúcia a predaj zdravých produktov, kde bude spustená telefónna sieť a začnú sa používať globálne SIM karty. (Úspora v celosvetovom telefonovaní...