Štítek: Dubai

Das33 pro společnosti

Ochutnávka z globálného eventu DasCoin v Dubaji

Vážení kolegovia, obchodní partneri, obchodníci, ľudia, ktorí držia mince DASCOIN, v dátume od 21.-25.11.2018 sa konal strategický Event, kde prebiehali zaujímavé prezentácie vedúcich lídrov, ale i partnerských spoločností DASCOIN (DASC). Program bol zložený z prezentácií, produktových školení, ale i spoločných aktivít, ktoré viedli k bližšiemu previazaniu a medzi sebou k vzájomnému spoznaniu sa všetkých prítomných lídrov. Počas týchto dní prebiehali veľmi intenzívne...