Na co se nejčastěji ptáte?

Zde najdete nejčastější otázky našich zákazníků.
Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, tak nám napište.

Co je NetLeaders?

Jedna ze tří společností tvořící základ DasEkosystému. NetLeaders poskytuje přístup k nejintegrovanějšímu blokchainu na světě a umožňuje získávání mincí DasCoinu prostřednictvím nákupu licencí.

Co je NetLeaders softwarová licence?

NetLeaders licence je branou k ekosystému DasNet jež poskytuje přístup k mintigovému procesu měny DasCoin. Každá z dostupných licencí nese unikátní prvky a zahrnuje autentifikaci, přístup k šifrované digitální peněžence a poskytuje množství kapacity v rámci platformy DasNet. Jediným licencovaným, výhradním poskytovatelem síťových služeb a softwarových licencí je společnost NetLeaders CL Singapore Pte. Ltd. Licenci může vlastnit osoba starší 18. let, přičemž licencí může vlastnit více. Pro účely registrace slouží referenční link poradce, kterého si lze zvolit. V případě zájmu nas prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci Kontakt.

Na základě čeho je určena cena DasCoinu?

DasCoin lze zakoupit prostřednictvím NetLeaders softwarové licence. Mintingová cena se odvíjí od aktuálně stanovené frekvence, která je závislá na hodnotě zakoupené softwarové licence.

Co jsou to cykly?

Cykly jsou kapacitní jednotky, kryptograficky šifrovaná aktiva, definovaná na úrovni DasCoin Blockchainu. Jsou základním prvkem používaným při Minting procesu. V rámci DasNet ekosystému mohou být přímo zaměněné za síťové služby anebo být součástí zmíněného Minting procesu, který transformuje cykly na kryptoměnu DasCoin.

Co je frekvence?

Frekvence představuje konverzní faktor, který určuje kolik DasCoinů (DSC) je možné z dostupného počtu cyklů v procesu mintingu získat. Čím je frekvence vyšší, tím menší množství DSC je možné minting procesem získat, přičemž frekvence se zvyšuje každé 2 týdny.

Co je validátor?

Hardwarová peněženka, která činí DasWallet nejbezpečnější digitální peněženkou na světě.

Co je Minting proces?

DasCoin Minting je proces produkce DasCoin mincí z výměny za zakoupené cykly. Cykly se do Mintingu, též procesu ražby, odesílají z virtuální peněženky - WebWallet za pomocí hardwarového zařízení - Validátoru. Zakoupené cykly jsou umístěné do mintingové řady, kde čekají na další zpracování. Každých 10 minut hlavní uzly, tzv. Master Nodes systému odebírají určitý počet cyklů z řady a vyprodukují určitý počet DasCoinů jako odměnu za shromážděné cykly s přesným podílem této konverze v závislosti od výše frekvence. Tyto nově vyražené DasCoiny jsou generované přímo do Trezoru (WebWallet Vault) Mintingový vzorec: Počet zakoupených cyklů / Frekvence = Množství DSC

Co je Network Upgrade?

Pojem, který se používá pro označení situace, kdy zakoupené cykly nejsou dány do minting procesu (procesu ražby DasCoin mincí), ale do procesu pro jejich zdvojnásobení, které trvá 108 dní.

Co je DasX?

DasX neboli DasCoin Internal Exchange je interní blockchain burza oficiálně spuštěná 30. 9. 2017 v Tokiu. DasX je obchodní místo, kde lze prodat DasCoiny..

Co je ICO?

ICO je zkratka anglických slov Initial Coin Offering, což se dá volně přeložit jako prvotní (veřejná) nabídka digitální měny. Je to první veřejný prodej digitální měny ještě před tím, než se tato měna dostane na burzy. Projekty založené na kryptoměnách se tímto snaží získat kapitál pro své další fungování. ICO je investiční fenomén dnešní doby. Nabízí mnoho příležitostí, protože je možné získat za nízkou cenu kryptoměny, které můžou v budoucnu mít velkou hodnotu.

Co je Smart Contract?

DasCoin ekosystém disponuje Smart Contracty, což je tzv. Chytrý Kontrakt, chceme-li dohoda, smlouva. Jako Chytrý Kontrakt je označovaný protokol anebo software, který zajišťuje, ověřuje a vynucuje vyjednání či převedení kontraktu. Chytré Kontrakty obvykle poskytují uživatelské rozhraní a často napodobují logiku smluvních klauzulí. Díky této vlastnosti může být většina smluv, částečně anebo zcela samostatně operující i vynucující. Chytré Kontrakty mají potenciál poskytovat větší bezpečnost a vymahatelnost za nižší náklady, než klasické právo, což přitahuje obchodníky z celého světa.

Co je Node?

Node je síťový uzel, který tvoří zdroj uložení hodnoty kryptoměny. Čím více uzlů existuje, tím se zvyšuje bezpečnost a výkon systému.

Co je Master Node?

Jedná se o decentralizovanou síť uzlů, která plní specifické funkce nad rámec jednoduché transakce, ale v jejich funkčnosti jsou značně odlišné od normálních uzlů. Tyto masternody nepracují samostatně, ale vždy komunikují s jinými uzly, aby vytvořily právě decentralizovanou síť.

Co je síťový marketing?

Síťový marketing, víceúrovňový marketing nebo multi-level marketing (MLM) je nejrozšířenější formou odměňování distributorů v přímém prodeji. Ti na základě toho mohou zprostředkovat příležitost stát se distributory dalším lidem, a tak vzniká víceúrovňová odběratelská struktura (síť). Jde o způsob prodeje jako každý jiný, využívá svého prostoru na trhu. Způsob prodeje, který je založen na osobním kontaktu, má svůj produkt nebo službu Jde o typ zboží, u něhož je vhodné doporučení, rada, konzultace mezi kupujícím a prodejcem. Zákazníkům navíc šetří kroky, takže se jeho oblibě nelze divit.

Je DasCoin Ponziho schéma?

DasCoin není Ponziho schéma, tedy finanční pyramida. Struktura DasCoinu je legální, je založena na síťovém marketingu (MLM), nikoliv pyramidě, která je v mnoha zemích světa, včetně Česka, zakázána.

Co je TAO (Token Asset Offering)?

Novodobý název pro označení kompletního rozsahu tokenizovaných aktiv, které mohou být nabídnuty jakoukoli společností výměnou za finanční podporu prostřednictvím blockchainového řešení.

Co je Blockchain?

Blockchain je distribuovaná účetní kniha, jež je základním kamenem kryptoměn. Uchovává digitální aktiva kompletně zabezpečená, zabraňuje zneužití, hackerským útokům a duplicitě. Umožňuje směnu hodnot, bezpečně, bez závislosti na vládách, bankách a třetích stranách. Jedná se o spolehlivý způsob ověřování digitálních transakcí.

Co je DasEkosystém?

Různé součásti, které tvoří kryptoměnu DasCoin a její související služby. Srdcem DasEkosystému je samotný DasCoin, ale také zabezpečený systém peněženky (DasWallet), zabudovaný hnací motor (NetLeader) a řada služeb a aplikací. DasCoin sídlí v srdci nejvíce integrované blockchainové ekonomiky světa.

Co je kryptografie?

Věda zabývající se šifrováním neboli skrýváním "čistého textu" do šifrovaného textu.

Co je kryptoměna?

Obecně se jedná o jakoukoli digitální (nefiatovou) měnu, konkrétně o digitální aktivum nebo úložiště hodnoty fungující jako prostředek směny, jež využívá kryptografii ke zvýšení bezpečnosti tohoto platidla a transakcí, ke kontrole vytváření dodatečných jednotek a k ověření převodu aktiv.

Co je decentralizace měny?

Jde o typ měny, která nespadá pod kontrolu státu / vlády / banky. Poprvé v historii lidstva tak není potřeba pro zasílání a uchování hodnoty zásahu třetích stran a jakékoliv jiné autority. Nikdo nemůže manipulovat s množstvím peněz, uměle navyšovat, padělat nebo jakýmkoliv způsobem měnit peněžní záznamy.

Co je DasCoin White Paper?

White Paper DasCoinu je písemný protokol obsahující veškeré informace o tom, jak DasCoin funguje.

Kdo jsou Advokáti?

Termín Advokát se používá k označení vlastníků NetLeaders licence, kteří aktivně šíří kulturu důvěry a jejich prostřednictvím si lze zakoupit licence. Advokáti jsou odměňováni za růst komunity dle bonusového plánu NetLeaders Career.

Co je Alliance Pay?

Novogenerační platební inovace využívající výkon blockchainu DasCoin, která bude mít významný vliv na platební schopnost zákazníků u milióny obchodníků na celém světě. Počáteční zavedení tohoto platebního řešení bude plně spuštěno jako DasPay v březnu 2019.

Co je AML?

AML je zkratkou pro Anti-Money Laundering (= proti praní špinavých peněz). Představuje uznávaný soubor postupů, zákonů a předpisů určených k zamezení praktikování generování příjmů prostřednictvím nezákonných akcí. NetLeaders je již v některých jurisdikcích v souladu s AML a má v úmyslu být i globálně.

Co je CTF?

CTF je zkratkou pro Counter-Terrorist Financing (= financování boje proti terorismu). Představuje protokol týkající se zabránění a předcházení financování činností zaměřených na dosažení politických, náboženských nebo ideologických cílů prostřednictvím násilí a hrozeb násilí, jejichž cílem je zastrašování civilního obyvatelstva. NetLeaders je již v některých jurisdikcích v souladu s CTF a má v úmyslu být i globálně.

Co je DasWallet?

DasWallet nahradila WebWallet v červnu 2018. Účet DasWallet slouží jako vstupní bod uživatele do zabezpečené sítě DasCoin, propojuje uživatele se svými peněženkami a slouží k ukládání digitálních aktiv a ověřování osobních KYC a AML informací.

Co je DasExchange?

Interní burza, která je dostupná z DasWallet - digitální peněženky, ke které má přístup každý vlastník licence.

Co je Das33?

Das33 je velmi propracovaná platforma, pro ICO (resp. TAO) projekty, která umožňuje všem tvůrcům produktů a služeb získat zdroje a podporu k tomu, aby své myšlenky a projekty zrealizovali. Lidé (majitelé licencí) budou moci na projektech participovat právě díky cyklům, a to tak, že za ně budou moct koupit za zvýhodněných podmínek podíly na Start-Up projektech prostřednitvím tokenů TAO. Das33 dává také možnost financovat svůj Start-Upový projekt, který v úvodu projde velmi sofistikovaným výběrem a po celou dobu bude veden poradcem z DasEkosystemu. Číslo 33 odkazuje na 33 uzlů, na kterých je postaven blockchain DasCoinu.

Co je fiat měna?

Měna bez vnitřní hodnoty, která byla stanovena jako peníze, a to nejčastěji vládní regulací. Slovo fiat je ve významu rozkaz či nařízení (v angličtině) nebo budiž tak (v latině). Fiat měna tedy podléhá mnohem vyšší kontrole ze strany státu a jako taková musí být v souladu se všemi předpisy. Hodnota fiat měn (v drtivé většině případů) není podložena žádnou komoditou a na rozdíl od komoditních peněz jsou vhodné pouze ke směně.

Co je FinTech?

Je označení pro obor Financial Technology = finanční technologie. Jde o novou technologii konkurující tradičním finančním metodám při poskytování finančních služeb. Zahrnuje širokou škálu různých "inovací ve finančních službách" - od smartphonů pro mobilní bankovnictví až po kryptoměny.

Co je Internet Hodnot?

Digitální prostředek umožňující okamžitou výměnu jakéhokoli majetku, například akcií, hlasů, cenných papírů, duševního vlastnictví, hudby, vědeckých objevů atd.

Co jsou Smart Business Tools?

Softwarové balíčky se všemi licencemi, které pomáhají držitelům účtů NetLeaders s řízením vztahů se zákazníky (CRM systémem).

Minting proces

Tento diagram znázorňuje, jak lze cykly použít pro těžbu (minting) DasCoinu.

Jakmile se rozhodnete využít své cykly pro těžbu DasCoinu, vstupují do fronty ražení, tzv. minting queue. Frekvence určuje konverzní poměr mezi Cykly a Mincemi. V rámci licence NetLeaders obdržíte zámek na základě frekvence, která zajišťuje tento konverzní poměr při práci s cykly.

Příklad:

Pokud má Vaše licence zámek frekvence 10 a vy jste se rozhodli odeslat 20 cyklů do fronty ražení, rozdělíte 20 cyklů o frekvenci 10 a obdržíte tak 2 DasCoiny => cykly/frekvence=DASC


Je v zájmu DasCoinGroup Czech, aby licenci získali pouze poučení uživatelé. Rádi vás tímto procesem provedeme a pomůžeme -> kontaktujte nás.

Získejte licenci
NetLeaders a obdržíte své DasCoiny do vlastní decentralizované peněženky WebWallet.