Mají naprosto svobodné = decentralizované kryptoměny místo v právním světě?

Má naprosto svobodná virtuální měna místo v právním světě?

Už Milton Friedman, americký ekonom, nositel Nobelovy ceny, prohlásil, že v omezování státu bude hrát jednu z hlavních rolí internet. Jedna z věcí schází, ale brzy se objeví. Jsou to spolehlivé digitální peníze (kryptoměny).

Výsledkem dynamického technologického pokroku jsou dnes všeobecně rozšířené “bezhotovostní převody” s možností elektronického bankovnictví. Od roku 2009 lze pozorovat postupný počátek dalšího vývojového období, které představují kryptoměny. Mezi aktuálně nejznámější a nejpopulárnější patří bitcoin, který je velmi často díky svým formátovým vlastnostem nazýván zcela svobodnou a plně decentralizovanou měnou.

Kryptoměny, jakožto odraz nevyhnutelného technologického pokroku, jsou považovány za novodobý fenomén současného vývoje měny, jež stále více ustupuje od své fyzické podoby (mince a bankovky) k podobě virtuální. Připustíme-li, že lidstvo přijalo existenci virtuální dimenze, nelze než konstatovat, že digitální měna je dalším přirozeným krokem vpřed. Lze očekávat, že celkový technologický pokrok cestou virtuální reality a umělé inteligence se stejnou turbulencí ovlivní i další klíčové oblasti našeho života, u kterých bychom to jen velmi stěží predikovali.

Mezi nejznámější digitální měny dneška patří již zmíněný bitcoin, ethereum nebo litecoin. V součastnosti existuje již více než 1500 kryptoměn.

To co zajišťuje atraktivitu digitálních měn oproti fiat měnám je decentralizace. Systém kryptoměny není možné kontrolovat žádnou autoritou jako je to u fiat měny.

Z hlediska regulace platí, že ani moc výkonná ve státě ani jednotlivec nemají nástroj, jak legálně ovlivňovat, ovládat nebo padělat kryptoměnu.

Každého určitě napadne otázka, čím jsou kryptoměny kryty. Byť jsou považovány za aktiva, nejsou kryty žádnou jinou komoditou. Jejich hodnota je postavena pouze na “důvěře lidí”, že s nimi bude možné v budoucnu provádět finanční transakční operace. Zvyšující se důvěra lidí, která se na trhu projevuje rostoucí poptávkou, určuje jejich hodnotu.

Transparentnost kryptoměn

JUDr. Ing. Martina Štika, soudní exekutor rozlišuje 2 podstatné kritéria a to transparentnost vnitřní, která se týká vnitřní infrastruktury této měny a transparentnost vnější, tzn. vztah měny, resp. jejich uživatelů (vlastníků kryptoměny), ke třetím osobám, které nejsou do systému nijak zapojeny (např. orgány činné v trestním řízení, finanční úřad, soudní exekutoři atd.)

Z hlediska bezpečnosti blockchainu ve spojitosti s činností těžařů nemá pochybnost o tom, že vnitřní systém je zcela transparentní (bezpečný). Prozatím neexistují zprávy o prolomení tohoto zabezpečovacího systému např. paděláním bitcoinů.

Důvěru v nastavený koncept ale zásadním způsobem ovlivňuje absence tzv. transparentnosti vnější. Jedná se umisťování prostředků do “anonymních struktur”. Primárně není špatná snaha umisťovat prostředky do “anonymních” struktur, neboť opak by totiž zakládal potřebu bránit investicím do čehokoliv cenného, u čeho není na první pohled znám vlastník. Tato anonymita je však nezpochybnitelně v globálním měřítku platformou pro financování terorismu, obchodování s drogami, nelegální obchodování se zbraněmi atd.

Na úrovni právního státu nemají žádné orgány aktuálně možnost získat potřebné informace z blockchainu (například o tom, kolik má konkrétní osoba bitcoinů). To s sebou zcela jistě přináší pochybnosti např. při posouzení věrného majetkového obrazu osoby pro účely daňového nebo exekučního řízení.

Důsledkem decentralizace měny neexistuje žádná autorita, které lze například zasílat žádost o součinnost oprávněných osob známých z procesněprávních předpisů.

Mají bitcoiny v právním světě své místo?

Pseudonymní, decentralizovaná, nestabilní. I taková je digitální (virtuální) měna nebo chceme-li kryptoměna, jejímž příkladem je známý bitcoin. Bitcoin lze charakterizovat jako první digitální globální měnu, která je nezávislá na jakékoliv autoritě. Nabízí otevřenou možnost všem lidem, aby ji bez jakýchkoli administrativních náležitostí nebo jiného právního procesu získali jako digitální aktivum. Od svého uvedení má dnes bitcoin velmi sofistikovanou vnitřní strukturu, která plně nahrazuje činnost centrální autority.

Kryptoměnám obecně nelze upřít inovativnost a vizionářský přístup. Z pohledu práva však regulace bitcoinu a dalších kryptoměn přináší mnoho neznámých.

Bitcoin, přes všechna svá pozitiva, která ho bezesporu činí modernějším a atraktivnějším oproti tradičním fiat měnám, nemá díky svému současnému formátu a aplikační praxi v právním státě své místo. Je pochopitelné, že decentralizace je základní profilovou vlastností kryptoměn. Je ovšem nutné si uvědomit zejména její výše uvedené záporné vlastnosti, které nejsou tak intenzivně publikovány. Dle názoru soudního exekutora je nežádoucí, aby měna, kterou lze provádět řadu platebních transakcí za zboží nebo služby, obíhala na území státu bez možnosti jakékoli kontroly. Je nemyslitelné, aby díky své současné podobě měla místo v právním státě, nota bene, aby představovala modernější alternativu dosavadním měnám vzešlým z řádného zákonodárného procesu.

Budou-li zde patrné snahy s jasným úmyslem integrovat bitcoin do prostředí právního státu, bude nezbytně nutné, aby podstatným způsobem omezil svoji izolaci a otevřel se především vůči státním orgánům.

Kryptoměny de lege ferenda (dle budoucího zákona)

Jaký je budoucí vývoj kryptoměn? Zvítězí právní stát nebo populismus? Lze očekávat, že tak, jak postupným způsobem dochází k regulaci celého digitálního prostředí, dojde zcela jistě i k určité regulaci kryptoměn. Je pravděpodobné, že jakákoliv regulace bez dialogu zákonodárců a vizionářů kryptoměn povede postupně k jejich zániku. Je-li dnes ovšem zřejmé, že naše společnost poptává tato aktiva, není potom důvod, aby nevznikla kryptoměna na právním základu Georga Friedricha Knappa.

Jak by taková digitální měna celosvětové úrovně měla vypadat a jaké by měla splňovat parametry?
  • Jasná autorita, která bude výhradně spravovat blockchain.
  • Do blockchainu budou mít za určitých podmínek možnost náhledu vyjmenované státní orgány, tzv. “oprávněné osoby”.
  • Autorita bude mít zákonnou povinnost odpovědět oprávněné osobě na žádost o součinnost. Z hlediska uživatelů je možné si představit vlastnictví na tzv. kvazi anonymním základě v blockchainu, který by se projevoval v oblasti náhledu.

V rámci “veřejného náhledu” (náhled jakéhokoliv uživatele) by mohli uživatelé vystupovat pod pseudonymem. V případě náhledu oprávněných orgánů – “náhled úřední” – by ovšem byla zřejmá občanská identita uživatele tak, aby bylo zcela průkazné, která osoba kryptoměnu vlastní a v jakém množství.

Zdroj: Výňatek z článku: JuDr, Ing, Martin Štika – Má naprosto svobodná virtuální měna bitcoin místo v právním státě? bulletin advokacie 5/2018

Jak je na tom DasCoin?

Plná decentralizace jakékoliv digitální měny naráží svojí podstatou na to, aby našla vhodný průsečík (konsensus) pro plnou adaptaci v právním prostředí. V případě digitálního aktiva a kryptoměny DasCoin vede typ správy konsorčního blockchainu, jasně definovaná autorita a dodržování bankovních standardů k takové kryptoměně, která splňuje kritéria de lege ferenda (dle budoucího zákona). Co se týče transparentnosti DasCoinu, systém správy umožňuje důvěryhodným členům komunity, aby se podíleli na kontrole a rovnováze celého systému pomocí hlasování.  Zásadní změny v blockchainu, a tedy i se samotnou měnou, lze provést pouze prostřednictvím demokratického procesu, na němž se shodlo nejméně 51% členů komunity s hlasovacím právem.

Můžeme tak potvrdit, že digitální aktivum DasCoin plní požadavky pro adaptaci v právním prostředí, a je tak připraveno na masivní přijetí a adaptaci trhem. Tato skutečnost má být pro nás velkým povzbuzením. Jsme součástí této vize a společnými silami můžeme šířit kulturu důvěry a těšit se z prosperity, která zákonitě musí přijít při každém dobrém díle.

Některé z klíčových osobností, angažující se pro DasCoin:

Dennis Kucinich, bývalý kongresman USA a kandidát na prezidenta 2004 a 2008, nebo Jim Rogers, legenda Wall Street.

Bývalý kongresman USA a kandidát na prezidenta 2004 a 2008 – Dennis Kucinich na konferenci DasCoin v Singapuru s kolegou Adamem Škodou

Bývalý kongresman USA a kandidát na prezidenta 2004 a 2008 – Dennis Kucinich na konferenci DasCoin v Singapuru s kolegou Adamem Škodou

Jim Rogers, legenda Wall Street, drží minci DasCoin

Jim Rogers, legenda Wall Street, drží minci DasCoin, a Michael Mathias, zakladatel a generální ředitel DasCoin

Jim Rogers, jakožto investiční legenda a kongresman Dennis Kucinich byli hlavními řečníky MillionaireAsia globálního summitu v Singapuru.

  • Více o konferenci a fotoreport ZDE.
Adam Škoda, zástupce DasCoin Netleaders pro Česko, Anna Hejka, ředitelka DasCoin Board, Lim Soon Hock, ředitel představenstva DasCoinu

Adam Škoda, zástupce DasCoin Netleaders pro Česko, Anna Hejka, předsedkyně představenstva, Lim Soon Hock, ředitel představenstva DasCoinu

Anna Hejka je pracovala v komerčních a investičních bankách na Wall Street. Spolupracovala s J.P. Morgan Chase, Salomon Brothers a dalšími. Založila více než 20 společností z nichž 3 mají roční obrat přes 900 mil. EUR.

  • Prohlédněte si její svědectví pro DasCoin ZDE.

Lim Soon Hock má více jak 30 let zkušeností v oblastí IT, je známý obrovskou transformací společnosti Compaq Computer Asia, kdy se mu podařilo zvýšit tržby z 30 mil. USD na 1 miliardu USD během 7 let.

  • Prohlédněte si jeho svědectví pro DasCoin ZDE.

Tým DasCoinGroup Czech

Našim primárním cílem je šířit kulturu důvěry a přinášet relevantní informace o technologické revoluci v oblasti využití blockchainové technologie a myšlenek Internetu Hodnot.

O DasCoinu více zde: https://dascoingroup.cz/o-dascoin/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.