Jak vidí budoucnost plateb a kryptoměn Blair Baker?

Rostoucí popularitu kryptoměn a dalších digitálních aktiv lze částečně přičíst jejich snadné směnitelnosti, zejména prostřednictvím P2P (peer-to-peer) transakcí.

Existuje však nesčetné množství důvodů, proč nejsou kryptoměny stále přijaty jako mainstreamový prostředek směny. Aby bylo možné dosáhnout univerzálního přijímání plateb vyhledávaného fanoušky kryptoměn, bude nutné, aby se v institucionálním rámci současných velkoobchodních a maloobchodních platebních systémech objevila klíčová zdokonalení. V mnoha případech se však jedná o stejné institucionální rámce, kterým se účastníci krypto odvětví snaží vyhnout, a to zejména pomocí decentralizovaných mechanismů důvěry.

V současné době jsou tři klíčové faktory, které kryptoměnám zabraňují stát se globálně přijatými jako platidlo. Mezi tyto faktory patří omezená škálovatelnost, důvěra v dokončení platbystabilita hodnoty. Na rozdíl od fiat peněz, spousta decentralizovaných kryptoměn postavených na důvěře vyžaduje, aby si účastníci stáhli a ověřili seznam všech transakcí, které byly uskutečněny.

Jestliže jsou tyto typy decentralizovaných kryptoměn důvěry využívány k tomu, aby umožnily milióny transakcí za hodinu, dochází ke značnému přetížení sítě a zvýšení poplatků za těžbu, což značně ohrožuje jistotu a spolehlivost dokončení plateb, jež obchodníci a příjemci plateb vyžadují.

Jednotlivé platby jsou v běžných platebních systémech nevratné, jelikož tečou skrze vnitrostátní platební kanály. Jinými slovy, dokončení plateb během časového úseku akceptace plateb má vysoký stupeň spolehlivosti. Naproti tomu mohou existovat soupeřící účetní knihy s neoprávněnými kryptoměnami, které považují tyto platební možnosti za nejlepší možné. Podobně mohou být některé kryptoměny manipulovány těžaři, kteří řídí podstatný síťový výpočetní výkon, což je další riziko, které omezuje dokončení přijímání plateb.

Dále kryptoměny mají obecně relativně nestálou hodnotu, která je charakterizována častými obdobími vysoké volatility. Důkazem je například případ, který se stal 11. března 2013, kdy špatně provedená aktualizace softwaru v těžařské síti bitcoinu zaznamenala 2 soupeřící blockchainy bitcoinu existující po dobu 4 hodin, což nakonec vyvrcholilo ve více než 20% znehodocnocení bitcoinu. Tam, kde je absence centralizovaných autorit pro ochranu, dozor nebo správu stability kryptoměn, je vhodnost digitálních aktiv pro platební transakce spornou otázkou.

Odvětví kryptoměn již zaznamenalo několik období, kdy byla výrazně zvýšená rizika v payment procesu plateb, a kdy existence předem stanovených síťových protokolů vedla k tomu, že příjemci plateb neměli účinné nástroje ke zmírnění těchto rizik. Stejně tak požadavky na ukládání dat potřebné pro uchování stále se rozšiřujících účetních knih (blockchainu) spojených s transakcemi vysokých objemů zpochybňují jejich dlouhodobé řízení.

Blair Baker

Blair Baker

Bez ohledu na výše uvedené nedostatky, které jsou v současnosti spojovány s kryptoměnami jakožto s prostředkem směny, existuje celá řada inovativních řešení objevujících se v krypto odvětví, které se buďto snaží řešit nebo zcela přehlížet tato rizika. Vyskytují se alternativní platební řešení uspokojující obchodníky a příjemce plateb, kterým nevadí tržní a likvidační rizika spojená s kryptoměnami. Některé inovace zahrnují částečnou participaci na největších globálních systémech přijetí plateb, zatímco jiná řešení zahrnují patentované systémy přijetí plateb, kde jsou rizika přenášena na příjemce plateb skrze tzv. „dohody na nás“.

Tímto tématem se zabývá Centrální banka digitálních měn (CBDC) a nespočetné množství expertů, kteří se již ujali toho, aby zhodnotili životaschopnost kryptoměn, což se naprosto liší od neoprávněných digitálních aktiv izolovaných od již zavedených institucionálních prostředí. Bank of Canada’s Project Jasper, Monetary Authority of Singapore’s Project Ubin, Evropská centrální banka and Bank of Japan’s Project Stella jsou příklady iniciativ přijatých na vnitrostátní úrovni s cílem posoudit, zda-li mohou být velkoobchodní platební sítě podporovány nebo zdokonaleny prostřednictvím technologií distribuované účetní knihy (blockchain). Celkově vzato, výsledky byly průměrné, avšak ukázaly, že budoucí platební řešení budou přinejmenším nezbytně zahrnovat schválená digitální aktiva.

Oficiální sdělení z nedávné schůze centrálních bankéřů a ministrů financí naznačuje, že regulační obvody zavedených národních rámců budou muset zapracovat na vývoji, aby vyhověli přijímání plateb, které je v současné době vyhledávané odvětvím kryptoměn.

Autor:
Blair Baker, CEO, Alliance Payments Limited

Zdroj:
bankingtech.com/2018/07/what-the-future-of-payments-and-cryptocurrencies-will-look-like/#

Tým DasCoinGroup Czech

Sledujte nás na FacebookuYoutubeTwitteruLinkedInu a Instagramu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.