Hateři versus konstruktivní kritici

Hateři versus konstruktivní kritici
  • “Inovace přináší revoluci”

Pokaždé, když se tvoří něco nového, nekonvenčního, inovativního, něco co je v protikladu s konvenčním proudem, tak je to podrobeno zkoumání, konstruktivní kritice, analýze odborníků a uznávaných kapacit v oboru, a to jak po stránce technologické, ekonomické, tak i právní.

Odborná kritická veřejnost

Kryptoměna a digitální aktivum DasCoin byla už při svém zrodu podrobena nejpřísnější kritice NEZÁVISLÝCH A AKREDITOVANÝCH ODBORNÍKŮ.

Nezávislá, mezinárodní, akreditovaná společnost Long Finance se sídlem v Londýně, sdružující síť akreditovaných odborníků a organizací pracujících na formulování scénářů a budoucnosti finančních služeb a společností s globálním a dlouhodobým potenciálem, podnikla v minulosti na podnět zakladatelů projektu DasCoin řadu konferencí a odborných seminářů s cílem prozkoumat do hloubky samotný základ projektu, přičemž  se stanovovaly koncepce a scénáře pro realizaci a budoucnost DasCoinu.

Akademická rada Long Finance zasedá na téma právo a technologie v aplikaci na blockchainové technologie a kryptoměnu DasCoin.

Akademická rada Long Finance zasedá na téma právo a technologie v aplikaci na blockchainové technologie a kryptoměnu DasCoin.

Doktor Dionysios Demetis, expert v boji proti AML (Anti-Money_Laundering)

Doktor Dionysios Demetis, odborník na blockchainové technologie, expert v boji proti AML (Anti-Money-Laundering)

Profesor Ian Angell, konzultant, mezinárodně uznávaný jako "futurolista" věnující se vývoji informačních a komunikačních technologií

Profesor Ian Angell, konzultant, mezinárodně uznávaný jako “futurolista” věnující se vývoji informačních a komunikačních technologií

Michael Mathias, Zakladatel a generální ředitel DasCoin a Michael Mainelli, generální ředitel Z/Yen, vedoucí institutu Long Finance

Michael Mathias, zakladatel a generální ředitel DasCoin a profesor Michael Mainelli, generální ředitel Z/Yen, vedoucí institutu Long Finance

Tito experti prováděli analýzu blockchainové technologie DasCoin, technickou a funkční analýzu celého systému s přihlédnutím na důvěryhodnost, bezpečnost, škálovatelnost a stabilitu celého ekosystému.  Zároveň porovnávali blockchain a ekosystém DasCoinu s ostatními kryptoměnami jako modelovými příklady. Předmětem porovnání byly kryptoměny Bitcoin, Ethereum, Ripple, Ven, Zcash.

Výsledkem předchozích, této i dalších odborných konferencí bylo uvedení a vstup kryptoměny a ekosystému DasCoin na trh.

  • “Kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečným.“ – Jonathan Swift 
Kdo jsou to hateři?

Hateři jsou jedinci nebo skupiny, které se vyjadřují k různým tématům a oblastem aniž by měli dostatek fundovaných informací. Motivem jejich činnosti může být přesvědčení, že mají pravdu a touha zviditelnit nebo popularizovat své mínění je silnější než kritické myšlení. V tomto případě bychom je mohli nazvat “neznalými odpůrci”. Mohou to být ale taky škodolibí jedinci s alibistickými postoji, často měnící své názory, pracující v “bezpečné zóně”, kde na ně nikdo nemůže a vyžívající se z pocitu výjimečnosti a moci, kterou mají při utváření obecného povědomí k danému tématu.

Bývají to lidé s nízkým sebevědomím, kteří ničeho nedosáhli a své komplexy kompenzují tím, že vyvolávají negativní emoce, s cílem poškodit nebo dehonestovat druhou stranu. Často se schovávají za odbornými výrazy a formulacemi, mají nálepku “odborníků a znalců”, avšak při bližším prozkoumání jejich výtvorů můžeme nalézt polopravdy a výmysly, jež matou čtenáře. Své závěry mění v čase, podle toho jak jim to vyhovuje. Tím, že se cítí být “nedotknutelnými”, mění texty svých článků a “ohýbají” své konstatování tak, aby nebyli sami diskreditováni v budoucnu svými výroky. Jsou to “rychlokvašky, rádoby odborníci” mnohdy bez relevantního vzdělání a svým působením tak mohou poškozovat všechny čtenáře nebo zájemce z řad veřejnosti, kteří nemají dostatek času na důkladné studium a získání adekvátních informací k dané problematice.

Jako příklad si můžeme uvést 2 články (autoři jsou záměrně skryti), které vyšly nedávno v nejmenovaných online magazínech a jsou vzorovým příkladem populismu, škodolibosti, neodborných závěrů, zákeřné a dehonestující kritiky.

  • „Nikdy nedosáhneš svého cíle, když se budeš zastavovat a házet kameny po každém psu, který štěká.“ – Sir Winston Churchill

I když necítíme potřebu se k podobným výtvorům vyjadřovat, z principu věci uvedeme v některém z dalších článků na pravou míru témata, která mohou být předmětem nepochopení.

  • Uvědomujeme si, že celý svět kryptoměn prochází bouřlivým vývojem, a to i v pohledu na blockchain a jeho správu. Do popředí zájmu odborníků, investorů a firem se dostávají kryptoměny s technologickým potenciálem a praktickou využitelností. DasCoin je specifická a inovativní kryptoměna s mnoha úskalími, kterými čelí, chybami i nedostatky, které zákonitě přichází při budování čehokoliv nového. Věříme však v její budoucnost a to nikoliv pouze na základě jednoduchých a unáhlených závěrů, ale na základě studia, znalosti problematiky, osobní známosti se zakladateli a lídry, kteří své zkušenosti a erudovanost promítli do všech aspektů celého ekosystému, programátory a dalšími pracovitými lidmi z organizačních týmu ze všech koutů světa, kteří tvoří zázemí celého ekosystému.
  • Díváme se do budoucnosti a věříme v originalitu a inovátorství, a tak jako “smetana, která nakonec vždy vyplave na povrch”, tak se těšíme na expanzi a přijetí, kterého tato kryptoměna dosáhne.

Rádi se podělíme o jakékoliv informace a přijímáme podněty všech odborníků s kritickým myšlením na společné cestě při vytváření budoucnosti.

Tým DasCoinGroup Czech

Sledujte nás na FacebookuYoutubeTwitteruLinkedInu a Instagramu.

Komentáře
  1. Petr Zapletal napsal:

    V dnešním překotném světě je velmi těžké vše průběžně sledovat – pokud se situace změní, článek zmizí a sním i odpovědnost autora. Bez konkrétních důkazů se stírá jakákoliv odpovědnost, i solidnost. Dle mého subjektivního názoru je v současném světě nezbytné jednat přímo a nevyhýbat se výzvám, neboť nechcete bojovat proti větrným mlýnům a na diskusních forech poté vysvětlovat, oč vlastně jde. Cílem není rozpoutávat nějakou mediální válku, jen se s nadhledem, profesionálně, nicméně beze zbytku vypořádat se zavádějícími, nepravdivými, nebo čistě účelově vytvářenými údaji. Pokud má někdo odvahu se zveřejňovat jak uvádíte, musí si přece být vědom důsledků, vyplývajících z takového jednání. Je to proces na dlouhou dobu a velmi obtížný, ale to přece je jasné už celým tímto krokem, co nastane.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.