Budoucnost je v holistickém modelu podnikání

Sdílená ekonomika

Holistický model podnikání vytvoří ekosystém Nové ekonomiky v rámci digitalizace společnosti.

Podnikání jako přístup, kdy být dost dobrý už nestačí.

Mnoho autorů a expertů se shoduje v názoru, že podnikání přerostlo svůj původní ekonomický význam a tiše proniká do jiných oblastí lidské činnosti. Podnikání jakožto „způsob myšlení, uvažování a jednání, to znamená posedlost příležitostmi, holistický přístup a to vše harmonizováno vůdcovstvím, leaderstvím.

Kwiatkowski vyslovuje názor: „Podnikání není jen profese, ale přístup. Čímkoliv se člověk zabývá – byznysem, uměním, sportem- chce-li být úspěšný, musí aplikovat tento přístup“.

“Podnikání není pouze způsob realizace byznysu, ale celkový přístup k jakékoliv aktivitě, zaměřený na objevování příležitostí a jejich transformaci do proveditelných projektů, sloužících ke splnění a dosažení cílů”.

Podnikavý přístup obsahuje tyto základní znaky a kroky:

– zájem a snaha o vytvoření něčeho navíc (přidané hodnoty),
– samostatné nalézání příležitostí k realizaci tohoto cíle,
– vkládání a účinné využívání vlastních zdrojů, svého času a jména,
– dobrovolné přebírání vlastní odpovědnosti,
– nesení přiměřeného rizika,
– sklízení pozitivních výsledků jako poslední v řadě.

Co je holismus?

Holismus (z řeckého to holon, celek) je filosofický názor, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Naopak celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. Jako filosofický směr vznikl holismus ve 20. století jako reakce na redukcionismus a analytické postupy empirických věd.

Důvodem holistického nazírání na sféru podnikání je právě holismus v ekonomice. Jedním z hlavních důvodu pro slučování společností je fakt, že numerický zisk po sloučení bývá často vyšší než součet zisků před sloučením. Pracovní tým často pracuje efektivněji, než by pracovali jednotlivci, kteří tento tým tvoří.

Příkladem holistického modelu podnikání v rámci sdílené ekonomiky budiž Uber, AirBnb, Zonky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.